Masz pomysł na nowy mleczny konkurs, w którym będzie mogła wziąć udział cała Twoja klasa? Konieczne napisz do nas. napisz do nas Najlepszy pomysł nagrodzimy.

Rejestracja w klubie

Poproś rodzica/opiekuna o wypełnienie formularza

 • Zwróć uwagę czy wpisujesz małe czy duże litery.
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Regulamin konkursów organizowanych w Klubie Mleczaków
 • *
 • *
 • * pola oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane do rejestracji

  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Tetra Pak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027538. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu Rożkownia i wydania nagród, jak również odprowadzenia ewentualnych należności podatkowych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w przypadku składanych reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie Rożkownia i uzyskania nagród w konkursie.

Wybierz właściwe